TranBinhAn

Liectroux, thương hiệu robot hàng đầu thế giới, chuyên thiết kế và chế tạo robot hút bụi tự động giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, trải nghiệm cuộc sống thông minh hơn, tận hưởng nhiều hơn.
Các sản phẩm của Liectroux được tin tưởng sử dụng bởi hàng triệu gia đình trên khắp thế giới, hàng ngày vẫn đang miệt mài tự động thực hiện những công việc lau dọn vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức con người.

https://liectroux.vn/ https://digihouse.vn/

UserForm edit

FirstName Tran
LastName Binh An
OrganisationName Liectroux Việt Nam
OrganisationURL Liectroux Việt Nam
Profession
Country Viet Nam
State
Address 15 ngõ 113 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://liectroux.vn/
Comment Liectroux, thương hiệu robot hàng đầu thế giới, chuyên thiết kế và chế tạo robot hút bụi tự động giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, trải nghiệm cuộc sống thông minh hơn, tận hưởng nhiều hơn.


Topic revision: r2 - 10 Dec 2023, TranBinhAn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback