XeMayzViet

UserForm edit

FirstName Xe
LastName Mayz
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://www.xemayz.com/
Comment Mua xe cũ ở trang web XemayZ là chọn lựa sáng suốt của mọi người mua, thành lập thâm niên với quy mô càng ngày càng mở rộng phát triển, Xemayz.com luôn phục vụ khách hàng một cách như ý muốn nhất, chắc chắn giao hàng nhanh chóng và thuận tiện. XemayZcom sở hữu cửa hàng tại Sài Gòn, khách hàng muốn mua xe thì đến cửa hàng xem xét tận mắt để yên tâm, với hàng trăm xe số, xe tay ga, xe tay côn có sẵn : Wave Alpha, Yamaha, SH Mode, Future Neo, Suzuki Revo, Honda, Minsk,...quá nhiều sự cân nhắc lựa chọn để cho người có nhu cầu. Mua xe máy ở XemayZ, 100% thủ tục hợp pháp, sang tên chính chủ, giao hàng một cách nhanh chóng, đặc biệt giá tiền cạnh tranh thị trường không đâu rẻ bằng.THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 73B Quách Đình Bảo, Phú Thạnh, Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 9666 9667
Email: contact@xemayz.com
Topic revision: r2 - 18 May 2021, XeMayzViet
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback