VuminhNgoc

UserForm edit

FirstName vuminh
LastName ngoc
OrganisationName nội thất kenli
OrganisationURL nội thất kenli
Profession kinh daonh
Country Việt Nam
State hà nội
Address số 2 & 18 dịch vọng hậu- cầu giấy- hà nội
Location hà nội
Telephone 0948326006
VoIP
InstantMessaging (IM) "Tôi là Vũ Minh Ngọc - Nhân Viên Kinh Doanh tại Nội Thất Kenli. Với 8 năm kinh nghiệm tư vấn nội thất cho các công trình lớn tại Việt Nam. Tôi hiểu rằng nhu cầu về một sản phẩm Nội Thất Cao Cấp đáp ứng được tính thẩm mỹ và chất lượng tối đa trên thị trường rất lớn. Để giúp khách hàng của mình chọn được sản phẩm tốt nhất. Tôi đã giới thiệu cho họ các sản phẩm của Nội Thất Kenli. Đây chính là nơi hội tụ tinh hoa Nội Thất nhập khẩu Italia 100% đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Chateau d'Ax, Milano&Design,Magis.
Địa chỉ: Số 2 & 18 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - 26 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, P. An Lợi Đông, Q2, TP Hồ Chí Minh
Website: noithatkenli.vn/
Email: Minhngockenli@gmail.com
SĐT: HN: 0949 208 008 - HCM: 0945 908 008
#noithat #noithatKenli #sofadathat #bangheandep #sofa"
Email https://noithatkenli.vn/
HomePage https://noithatkenli.vn/
Comment "Tôi là Vũ Minh Ngọc - Nhân Viên Kinh Doanh tại Nội Thất Kenli. Với 8 năm kinh nghiệm tư vấn nội thất cho các công trình lớn tại Việt Nam. Tôi hiểu rằng nhu cầu về một sản phẩm Nội Thất Cao Cấp đáp ứng được tính thẩm mỹ và chất lượng tối đa trên thị trường rất lớn. Để giúp khách hàng của mình chọn được sản phẩm tốt nhất. Tôi đã giới thiệu cho họ các sản phẩm của Nội Thất Kenli. Đây chính là nơi hội tụ tinh hoa Nội Thất nhập khẩu Italia 100% đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Chateau d'Ax, Milano&Design,Magis.
Địa chỉ: Số 2 & 18 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - 26 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, P. An Lợi Đông, Q2, TP Hồ Chí Minh
Website: noithatkenli.vn/
Email: Minhngockenli@gmail.com
SĐT: HN: 0949 208 008 - HCM: 0945 908 008
#noithat #noithatKenli #sofadathat #bangheandep #sofa"
Topic revision: r2 - 18 May 2021, VuminhNgoc
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback