TimonaVietnam

UserForm edit

FirstName Timona
LastName Vietnam
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://timona.edu.vn/
Comment Là 1 trong những cơ sở dạy nghề làm đẹp thẩm mỹ hàng đầu ở tại Việt Nam, không ngừng khẳng định sự phát triển và vị thế bền vững trong khu vực. Trung tâm Timona Academy địa chỉ các học viên có thể dễ dàng trải nghiệm nhiều chương trình đào tạo khác biệt cùng với đội ngũ chuyên viên tâm huyết và giàu kinh ngiệm. Học viên dễ dàng tham gia học thử để khảo sát trước lúc xác định đăng kí học chính thức và được học lại hoàn toàn không mất phí nếu cảm nhận thấy chưa tự tin với tay nghề của chính mình. Cam kết chắc chắn dạy thành thạo cho học viên chỉ một lần duy nhât nhất đóng học phí theo chương trình học đăng kí & hoàn toàn không có thêm chi phí phát sinh.

Viki: https://www.viki.com/users/timonaacademy/
Ok ru: https://ok.ru/timona.academy
Getpocket: https://getpocket.com/@6c5gdd40p6a23A01fvT658bT7dA0p98262ajG1Y9e0qn3eq6f4aN4B13Q76Jh578
Flipboard: https://flipboard.com/@timonaacademy
Minds: https://www.minds.com/timonaacademy
Enetget: https://enetget.com/timonaacademy
Gab ai: https://gab.com/timonaacademy
Behance: https://www.behance.net/timonaacademy
Plurk: https://www.plurk.com/timonaacademy

ĐỊA CHỈ HỌC VIỆN SPA TIMONA ACADEMY
Chi nhánh 1: 408 Cao Thắng, Quận 10, TPHCM
Chi nhánh 2: Số 1014 Quang Trung, P8, Gò Vấp
Chi nhánh 3: Số 14 Đại Lộ 2, P Phước Bình, Quận 9
Hotline: 1900 2664
Email: timona.edu@gmail.com
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback