SonYumeisakura

UserForm edit

FirstName son
LastName yumeisakura
OrganisationName Yumeisakura
OrganisationURL
Profession
Country Viet Nam
State
Address Tầng 2 - 50/1 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Location
Telephone 0903.47.81.47
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email sonyumeisakura@gmail.com
HomePage https://sonyumeisakura.com/
Comment Yumeisakura là dòng son môi mới được cho ra mắt vào đầu tháng 12 của năm 2019 vừa qua. Với sự hợp tác giữa Ninh Dương Lan Ngọc và thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật Bản là Sakura, Cây son này cũng gây sốt trong MV của chính Lan Ngọc và được nhiều FAN tìm mua ngay sau đó. Nhưng phải chờ mãi đến 15/12 vừa qua thì dòng son này mới chính thức bán ra thị trường và đã mang lại nhiều hiệu ứng rất tích cực được nhiều người đón nhận.
Cũng khá là dễ hiểu thôi vì suy cho cùng những dòng sản phẩm đến từ Nhật đều an toàn và hoàn toàn yên tâm về chất SON.
LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Tầng 2 - 50/1 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0903.47.81.47
Mail: sonyumeisakura@gmail.com
Topic revision: r2 - 18 May 2021, SonYumeisakura
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback