Tôi là Phan Thành, sinh ngày 02/03/1990. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc bình luận viên cho các đài truyền hình lớn. Hiện đang công tác là bình luận viên chính thức tại Dabong.net - Website chuyên phát trực tiếp bóng đá, link xem bóng đá trực tuyến có video HD và ổn định Cung cấp lịch thi đấu, kết quả bóng đá tất cả các giải đấu. Tôi yêu thích vào bếp nấu ăn, bơi lội và các môn thể thao lành mạnh.
Thông tin liên hệ với tôi:
Website: https://dabong.net/#tructiepbongda
Địa chỉ: Số 29, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
Email: phanthanh2390@gmail.com
Phone: 0973352477
Social: https://twitter.com/phanthanh2390
Hagtag: #phanthanh #dabongtv #tructiepbongda

UserForm edit

FirstName Phan
LastName Thanh
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, PhanThanh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback