PhamHa

UserForm edit

FirstName phamhalixi88
LastName Ha
OrganisationName Lixi88
OrganisationURL https://lixi88.mobi/
Profession
Country Việt Nam
State VN
Address Thanh Xuân, Hà Nội
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email phamha.lixi88@gmail.com
HomePage https://lixi88.mobi/dang-ky-tai-khoan-lixi88/
Comment Xin chào mọi người! Tên tôi là Phạm Hà, sinh ngày 1/1/1980. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xổ số, lô đề và các trời chơi game cá cược khác. Hiện đang là chuyên gia phân tích lô đề tại lixi88.mobi. Lixi88 - một trong những nhà cái đi đầu trong lĩnh vực lô đề online được người chơi yêu thích nhất hiện nay. Hãy đăng ký Lixi88 để cùng trải nhiệm nhé.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Thanh Xuan, Hà Noi
Website: https://lixi88.mobi/dang-ky-tai-khoan-lixi88/
Điện thoại: 0347959394
Email: phamha.lixi88@gmail.com
Social: https://twitter.com/lixi88mobi
Hagtag: #phamha , #lixi88 , #nhacailixi88
Topic revision: r2 - 18 May 2021, PhamHa
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback