NguyenDung

UserForm edit

FirstName Nguyen
LastName Dung
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Nguyễn Trường Dũng đến từ Hà Nội đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề bình luận viên bóng đá, từng làm việc với các đài truyền hình lớn VTV, VTC, K+.. Hiện tại đang là trưởng bình luận viên bóng đá tại Thevang TV - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet , Cập nhật nhanh tin tức các giải đấu hàng đầu Châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá, kết quả hàng ngày nhanh nhất, chính xác nhất.
Thông tin liên hệ với tôi:
Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Website: https://thevang.tv/
Điện thoại:
Email: nguyentruongdung99@gmail.com
Social: https://twitter.com/nguyendungtv
Hastag: #nguyentruongdung #tructiepbongda #thevangtv
Topic revision: r2 - 18 May 2021, NguyenDung
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback