NguyenCuuBinh

UserForm edit

FirstName Nguyen
LastName Cuu Binh
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone +84914025864
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email cuubinhng@gmail.com
HomePage https://weddingguu.com/
Comment Xin chào, tôi là Nguyễn Cửu Bình, Người sáng lập và là Giám đốc điều hành của WeddingGuu.com – Trang web tự thiết kế Webstie cưới theo ý thích miễn phí mà không cần biết lập trình.
Cách đây vài năm, khi bạn bè của tôi tổ chức đám cưới, họ mong muốn được chia sẻ với mọi người về những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời mình. Tuy nhiên họ không thể tìm được cách thức nào để truyền tải một cách đầy đủ, thú vị và ở Việt Nam cũng không có nhà cung cấp nào đưa ra được giải pháp. Dựa trên nhu cầu đó và sau một thời gian tìm hiểu, tôi tin rằng wedding website sẽ là một nền tảng chia sẻ thú vị và phù hợp với những cặp đôi sắp tổ chức đám cưới tại Việt Nam và Wedding Guu sẽ là nhà cung cấp dịch vụ tiên phong trong lĩnh vực này.
Thông tin:
Địa chỉ: Số 05 Trần Thanh Mại, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: +84914025864
Website: https://weddingguu.com/
Email: cuubinhng@gmail.com
Topic revision: r2 - 18 May 2021, NguyenCuuBinh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback