NguyễnMinhĐức

UserForm edit

FirstName Nguyễn
LastName Minh Đức
OrganisationName Du Học HFC
OrganisationURL
Profession
Country Việt Nam
State Hà Nội
Address 33 Mạc Thái Tổ
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email tanyawelchsdrk@gmail.com
HomePage https://duhochfc.vn/du-hoc-nhat-ban.html
Comment Tôi tên là Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 13 tháng 03 năm 1980 quê tại Lạng Sơn. Tôi là người vui vẻ, hòa đồng, đã có vợ và 2 đứa con, cả 2 vợ chồng hiện tại đang công tác tại Hà Nội. Công việc chính của tôi hiện nay là làm giám đốc tuyển sinh Du Học Nhật Bản của trung tâm Du Học HFC chi nhánh khu vực phía Bắc. Đến với tôi, đến với HFC là các bạn sẽ có cơ hội được đi du học Nhật Bản với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ với 10.500$ đảm bảo không phát sinh thêm, các bạn sẽ được tư vấn, lo liệu thủ tục du học một cách nhanh chóng và chính xác nhất...
Chi tiết sẽ được cập nhật tại: https://duhochfc.vn/du-hoc-nhat-ban.html
Địa chỉ: Số 33 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0889.965.366
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback