VAI TRÒ CỦA GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trong thời đại công nghệ 4.0, phương thức soạn giáo án truyền thống đang dần được thay thế bới giáo án điện tử bởi những ưu điểm của nó mang lại cho người dạy và người học. Hôm nay, Edulive sẽ giúp người đọc tìm hiểu về giáo án điện tử và lợi ích của nó đối với ngành giáo dục.

Giáo án điện tử là gì?

Giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy trước khi lên lớp cho mình thông qua các phần mềm hay hệ thống thư viện bài giảng trên máy tính, internet được gọi là giáo án điện tử. Giáo án điện tử bao gồm những nội dung đa dạng như văn bản, âm thanh, hình ảnh hay video.

Giáo án điện tử không có sự khác quá lớn về nội dung mà chỉ khác nhau về hình thức thể hiện thông qua các phần mềm hay hệ thống hỗ trợ giảng dạy so với giáo án truyền thống. Qua đó, người dạy sẽ sử dụng những nội dung kiến thức, phương pháp, kỹ năng và trình bày qua công nghệ thông tin tương ứng với từng môn để đạt được mục tiêu dạy và học.

Ưu điểm của giáo án điện tử

- Tạo sự thú vị, hiệu quả cho tiết học

Không chỉ có văn bản thông thường, giáo án điện tử còn tích hợp sử dụng âm thanh, hình ảnh, video chân thực, sống động khơi gợi sự hứng khởi, thích thú của học sinh vì có thể tiếp thu kiến thức bằng cả trực giác và thính giác… Do đó, người học có thể hiểu bài học một cách sâu sắc hơn.

Tạo sự thú vị cho bài giảng

- Tối ưu thời gian, dễ dàng cập nhật

Dưới sự hỗ trợ của các phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy học mà giáo viên có thể thiết kế các bài giảng sinh động, hấp dẫn học sinh qua nhiều giác quan mà không cần chuẩn bị nguyên liệu dạy học, dụng cụ cầu kỳ như phương pháp dạy học truyền thông. Thay vào đó, giáo viên có thể giành nhiều thời gian đầu tư cho nội dung kiến thức, những ý tưởng mới để truyền đạt đến học sinh

Nguồn kiến thức tham khảo đa dạng, phong phú

Hiện nay nhiều website hay hệ thống dạy học trực tuyến có sẵn thư viện giáo án điện tử với hàng ngàn mẫu giáo án phong phú, đa dạng. Giáo viên có thể tải về hoặc chỉnh sửa trực tiếp tại hệ thống để phù hợp với mục tiêu giảng dạy cho từng môn học. Thầy cô cũng có thể chia sẻ giáo án điện tử của mình với những thầy cô khác và ngược lại. Thư viện bài giảng điện tử các môn học, bài giảng E-learning tương tác nhiều chiều, được biên soạn chuẩn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Nguồn kiến thức tham khảo đa dạng, phong phú

Nội dung kiến thức sáng tạo, đa dạng

Với giáo án điện tử, người dạy có thể phát huy ý tưởng, tính sáng tạo vào bài học để đạt hiệu quả, chất lượng hơn. Giáo viên có thể thiết kế nhiều hoạt động để thu hút sự chú ý của người học như hoạt động teamwork, tranh luận, trò chơi hóa,... Qua đó giáo viên có thể nắm bắt, đánh giá xem học sinh của mình có hiểu bài hay không, cần bổ sung kiến thức gì. Thậm chí, với nhiều kho bai giang e-learning cũng thiết kế sẵn những hoạt động trong giờ học ở giáo án điện tử, giáo viên chỉ cần chỉnh sửa nội dung kiến thức phù hợp để tạo ra bài giảng hoàn chỉnh.

Hiện nay, Edulive được thư viện giáo án điện tử phổ biến được nhiều thầy cô sử dụng nhiều nhất hiện nay.

UserForm edit

FirstName miran
LastName dafrench
OrganisationName mirandafrench
OrganisationURL
Profession
Country United States
State Texas
Address 40 Boone Street
Location 40 Boone Street
Telephone 361-813-4501
VoIP 78411
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 23 Dec 2022, MiranDafrench
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback