MinhBảo

UserForm edit

FirstName Minh
LastName Bảo
OrganisationName Cầu Giấy
OrganisationURL Cầu Giấy
Profession
Country Viet Nam
State Hà Nội
Address Cầu Giấy
Location Mạc Thái Tổ
Telephone 0969955990
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email arnoldmendezky98@gmail.com
HomePage https://duhochfc.vn/c1830/kham-pha-han-quoc.html
Comment Tên của tôi là Minh Bảo, năm nay 42 tuổi. Công việc chính của tôi hiện nay là làm công tác tuyển sinh Du Học Hàn Quốc tại trung tâm Du Học HFC. Đến với HFC, các em sẽ được tư vấn đi Du Học Hàn Quốc với mức giá vô cùng hấp dẫn và không đâu có thể tốt hơn, với mức giá là 9.500$, các em có thể thực hiện ngay được với ước mơ đi Du Học của mình.

Với nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động uy tín trong lĩnh vực du học. HFC đã và đang được các trường học hàng đầu Hàn Quốc tin tưởng và lựa chọn là đối tác độc quyền trong công tác tuyển sinh tại Việt Nam. Các bạn du học sinh khi nộp hồ sơ qua HFC sẽ có cơ hội được Trường visa thẳng – cấp mã code visa – không phỏng vấn đại sứ quán.
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback