Xin chào, tôi là Lê Thành Công sinh ngày 05/10/1980, Chuyên gia về kính cường lực đã có 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực về các loại kính cường lực hiện đại nhất trên thế giới. Hiện tôi đang là CEO công tác tại Công ty Cổ phần nội thất Lê Gia với mục tiêu phát triển đem đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho người sử dụng Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sở thích của tôi là bơi lội, cầu lông và bóng chuyền và những môn thể thao khác.
Liên hệ với tôi qua:
Địa chỉ: 351 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: https://kinhcuongluclegia.vn/
Điện thoại: 0962.316.000
Email: legiaglass@gmail.com
Social: https://twitter.com/lethanhcong352
Hastag: #lethanhcong #kinhcuongluclegia , #cuakinhcuongluc , #legia , #cauthangkinh , #sankinhcuongluc, #vachtamkinh, #phongtamkinhtamkinh

UserForm edit

FirstName Le Thanh
LastName Cong
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback