LePhuong

UserForm edit

FirstName
LastName Phương
OrganisationName Ngoac TV
OrganisationURL https://ngoac.tv/
Profession
Country Viet Nam
State
Address 15 Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Location Việt Nam
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email leuyenphuong991@gmail.com
HomePage
Comment Thanh xuân của tôi chỉ dành thời gian cho bóng đá trực tuyến, nhất vẫn là xem trực tiếp bóng đá Ngoac.tv HD các giải đấu lớn như ngoại hạng Anh, World Cup,... đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ bóng đá online, niềm vui mà tôi mong đợi nhất là khi các cầu thủ yêu thích của tôi cùng đồng đội ghi được bàn thắng.
Website: https://ngoac.tv/
Địa chỉ: 15 Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Social: https://twitter.com/leuyenphuong991
Phone: 0333850442
Hastag: #bongda #ngoactv #Ngoac_TV
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback