KỷYếuSàiGòn

Kỷ yếu Sài Gòn tự hào là đơn vị chụp ảnh kỷ yếu cho hầu hết các Trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.
Bộ ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tinh nghịch của tuổi học trò với nhiều cách tạo dáng độc đáo.
Với đội ngũ thiết kế in photobook kỷ yếu của Kỷ yếu Sài Gòn vô cùng chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng với tất cả mọi yêu cầu của khách hàng về thiết kế in ấn kỷ yếu đẹp.
✪ Hãy có lựa chọn #kyyeusaigon để đồng hành cùng tập thể lớp bạn trong mùa KỈ YẾU
Ib Ngay #KYSG để sở hữu ngay bộ ảnh độc đáo phong cách nhé!

KỶ YẾU SÀI GÒN – GẮN KẾT YÊU THƯƠNG
✤ 179 – 183 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
✤ Hotline: 0846464444- 0796464444
Website: https://kyyeusaigon.vn/
Social: https://www.facebook.com/kyyeusaigon.tphcm/

UserForm edit

FirstName Kỷ Yếu
LastName Sài Gòn
OrganisationName Kỷ Yếu Sài Gòn
OrganisationURL https://kyyeusaigon.vn/
Profession
Country Viet Nam
State Hồ Chí Minh
Address https://kyyeusaigon.vn/
Location Hồ Chí Minh
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback