Mijn naam is puri jassi en ik woon in amsterdam, nederland. Ik heb engineering gedaan aan de Universiteit Gent en werk nu met Instagram als technisch support engineer. Ik hou van muziek, zingen en boeken lezen. Ik vind het leuk om netwerkproblemen op te lossen, daarom kies ik voor engineeren. Als je een probleem hebt met je Instagram-account, bel dan dit nummer.

Instagram Bellen Nederland

UserForm edit

FirstName hey
LastName smil
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 30 Jul 2022, HeySmil
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback