Tôi là Hà Văn Tuấn sinh ngày 02/03/1980 lớn lên tại TP Hồ Chí Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc về thể thao bóng đá, nắm nhiều chức vụ quan trọng của các đài truyền hình lớn. Hiện đang là CEO tại kênh bóng đá trực tiếp Dabong.net - Kênh bóng đá trực tuyến với chất lượng full HD và bình luận miễn phí, đem giải pháp cần thiết đến cho những fan hâm mộ kịp thời theo dõi. Sở thích cá nhân của tôi là đá bóng, bơi lội và đọc sách.
Thông tin liên hệ:
Website: https://dabong.net/
Social: https://twitter.com/havantuan168
Địa chỉ: 237 Cầu Phú Nhuận, Quận 9, Hồ Chí Minh
Email: havantuan168@gmail.com
SĐT: 0983232740
Hashtag : #buivantuan #dabongnet #tructiepbongda #bongdatructuyen

UserForm edit

FirstName Ha Van
LastName Tuan
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, HaVanTuan
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback