Chơi đá gà là trò chơi giải trí dân gian lâu đời tại Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung. Đặc biệt tại đất nước chúng ta, hình ảnh chú gà gắn liền với cuộc sống thường ngày của những người dân. Vì vậy bộ môn đá gà cựa sắt, đá gà cựa dao được phát triển thành những trò chơi dân gian không thể bỏ lỡ. Những màn đối đầu nảy lửa của các chú gà chọi đem lại những phút giây giải trí cho người xem.

UserForm edit

FirstName daga
LastName tructiep
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://dagatructuyen.tv/
Comment
Topic revision: r2 - 23 Aug 2022, DagaTructieptv
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback