Tôi là Helen Lan - CEO của Nội thất Kenli (https://noithatkenli.vn). Tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và thi công nội thất cho các công trình lớn tại các khách sạn, biệt thự, chung cư...Trong quá trình hoạt động tôi nhận thấy nhu cầu của thị trường về những sản phẩm nội thất cao cấp có "tính thẩm mỹ tuyệt vời và chất lượng tối đa" ở trên thế giới mà Việt Nam chưa đáp ứng được, tôi đã quyết định tìm kiếm, hợp tác để nhập khẩu và phân phối với những hãng nội thất hàng đầu thế giới. Hiện tại, Kenli phân phối sản phẩm từ 3 thương hiệu: Chateau d'Ax, Milano&Design và Magis. Địa chỉ: Số 2 & 18 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - 26 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, P. An Lợi Đông, Q2, TP Hồ Chí Minh Website: noithatkenli.vn/ Email: info@noithatkenli.vn #noithat #noithatKenli #sofadathat #bangheandep #sofa

UserForm edit

FirstName ceo
LastName xuanlan
OrganisationName nội thất kenli
OrganisationURL nội thất kenli
Profession nội thất kenli
Country Việt Nam
State ha noi
Address
Location
Telephone HN: 0949 208 008 - HCM: 0945 908 008
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Toi la Helen Lan - CEO cua Noi that Kenli (https://noithatkenli.vn). Nhan thay nhu cau cua thi truong ve nhung san pham noi that cao cap co "tinh tham my tuyet voi va chat luong toi da" o tren the gioi ma Viet Nam chua dap ung duoc, toi da quyet dinh tim kiem, hop tac de nhap khau và phan phoi voi nhung hang noi that hang dau the gioi. Hien tai, Kenli phan phoi san pham tu 3 thuong hieu: Chateau d'Ax, Milano&Design va Magis.

#noithat #noithatKenli #sofadathat #bangheandep #sofa
Topic revision: r2 - 18 May 2021, CeoXuanlan
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback