Tên tôi là Bùi Văn Cường, sinh ngày 03/02/1987 , đã có trên 10 năm kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp,hiện đang làm CEO tại nhà cái cá độ W88 – W88Bet là nhà cái cá độ uy tín và sở hữu hệ thống trang web hiện đại nhất châu Á. Tham gia W88 sẽ được tận hưởng giao diện bắt mắt, dễ thao tác, tốc độ load ổn định. Cùng những loại hình dịch vụ đa dạng, hấp dẫn: Casino, Slotgame, Bắn cá, Thể thao… ,
Thông Tin :
Website : https://w88coid.com/
Địa chỉ : 381 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội
Email : buivancuongw88@gmail.com
Phone : 0386239481
Social : https://twitter.com/buivancuongw88
Hagtag : #buivancuong #w88 #w88bet #w88coid #nhacaicado #casino #banca #thethao

UserForm edit

FirstName Bui Van
LastName Cuong
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, BuiVanCuong
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback