Întotdeauna am cremă Pantheon în trusa de prim ajutor în cazul în care cineva se arde. Într-o zi m-am ars cu adevărat și, din fericire, a dispărut. Din fericire, fiica mea a comandat diferite creme și a existat crema forte cu panthenol baehr și am decis să o folosesc. Și știți ce? Este foarte tare, funcționează bine, iar pielea devine ca nouă. De atunci îl folosesc.

UserForm edit

FirstName Allissa787
LastName Aster
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 17 Dec 2022, Allissa787Aster56
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback